درباره ما

about us

رادیولوژی و سونوگرافی ماد

(طرف قراداد بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی)


  • انجام کلیه رادیوگرافی های روتین، اختصاصی پانورکس و سفالومتری به صورت دیجیتال

  • رادیوگرافی پری اپیکال، بایت وینگ به صورت دیجیتال

  • ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان با پیشرفت ترین دستگاه HOLOGIC

  • انجام سونوگرافی های کامل شکم و لگن، برست، ترانس واژینال، ترانس رکتال

  • بیوفیزیکال پروفایل، آنومالی اسکن، NT

  • سونوگرافی کالر داپلر (سونوگرافی از عروق)

  • سونوگرفی سه بعدی و چهار بعدی

  • تکنیکهای اینترویشن از قبیل بیوپسی، تخلیه کیست، نفروستومی، آمنیوسنتز تحت گاید سونوگرافی

  • کلیه خدمات فوق با پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا انجام می گردد.

اخبار ما